Nabór!

Ogłaszamy nabór w szeregi Chorągwi!

Rozpocznij treningi w sekcji Sportowych Walk Rycerskich oraz zajmij się rekonstrukcją historyczną.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w dniu 24 września o godzinie 16.00 na Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (sala w baszcie).