Końcówka sezonu 2015/2016 okazała się dość intensywna a nasza grupa wzięła udział w kilku pokazach i przedsięwzięciach. Pierwszym był udział w Spotkaniach z Historią 2015, organizowanych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, odbywających się pod hasłem – “Na dworze Konrada Mazowieckiego”.

Jak wskazuje tytuł całe wydarzenie nakierowane było na datowanie wcześniejsze niż to które odtwarza nasze bractwo, ale jak zawsze miło było nam wspierać przedsięwzięcie które od kilku lat odbywa się w naszym rodzinnym mieście.

SAM_1544 SAM_1476 SAM_1557

W ramach przedsięwzięcia, które skupione jest przede wszystkim na pokazach i warsztatach interaktywnych związanych z dawnym rzemiosłem, nasza grupa prowadziła stanowisko gdzie można było dowiedzieć się więcej na temat czternastowiecznego uzbrojenia oraz przymierzyć jego elementy. Poprowadziliśmy również krótki pokaz tańców dawnych połączony z ich nauką, prelekcję na temat uzbrojenia – porównując je z uzbrojeniem wczesnośredniowiecznym oraz pokaz walki pieszej w formule Sportowych Walk Rycerskich.

Dzień później pokonaliśmy ponad 100 kilometrów aby zaprezentować się podczas Dożynek Gminny Ostrów Mazowiecka, które odbywały się w Nieskórzu.

SAM_1565 SAM_1599 Rozstawiliśmy tam obóz naszej grupy w którym wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli przez cały dzień oprócz przymierzania i zapoznania się z uzbrojeniem rycerza z końca XIV wieku, brać udział w grach i zabawach rycerskich.Między innymi rzucać podkową do beczki, nauczyć się gry w szachy na średniowiecznych zasadach czy też poprzeciągać linę z rycerzem.